Amaç

Yazdır
TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü'nün amacı İslam ülkelerindeki gelişmeleri takip ederek, Türkiye'nin ülkelerle ikili, bölgesel, çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel incelemeler, araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, bu ülkelere ilgi duyan iş dünyasına, akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar seçenekleri sunmaktır.

Hedefler

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü, Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki etkinliğini artırmak için gerekli olan akademik, sosyal ve siyasi inceleme ve araştırmaları yaparak, işbirliği imkânlarını araştırır.

Türkiye?nin İslam ülkeleri arasındaki seçkin konumunu tarihi, kültürel ve sosyal yönleri ile ortaya koymak.

İslam ülkelerine ile ilgili konulara ilgi duyan araştırmacıları desteklemek.

Türkiye'de İslam ülkeleri ile ilgili araştırmaları olması gereken noktaya getirmek; seminerler ve konferanslar ile İslam ülkelerinin tanıtımına yönelik sergiler, toplantılar ve seyahatler düzenlemek.

İslam ülkeleri ile ilgili olarak diğer ülke ve bölgelerdeki araştırma kuruluşları, enstitüleri ve bütün ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, düzenlenen her türlü bilimsel aktiviteye bu kuruluşları davet etmek, onların yapacağı benzeri faaliyetlere katılmak.

İslam ülkelerindeki üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bilimsel faaliyetleri sonucunda ortaya koydukları çalışmaların sonuçlarını, benzeri kurumların yayınladıkları raporları, kitapları ve süreli yayınları takip etmek.

İslam ülkelerindeki Türkiye ile ilgili gelişmeleri takip etmek.

Dünyada etkili güç merkezlerinin İslam ülkelerine yönelik politikalarını analiz etmek.

57 İslam ülkesinin üyesi olduğu İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)?nün faaliyetlerini izlemek ve mümkün olan konularda bu faaliyetlere katkı sağlamak

Türkiye?nin diğer İslam Ülkeleri ile olan ilişkilerinin karşılıklı çıkar sağlayacak biçimde sağlıklı gelişmesine katkı sağlamak.

Türkiye'nin İslam ülkelerinde kalıcı barışın yerleşmesine katkıda bulunmasına yönelik araştırmalar yapmak; bu ülkelerdeki gelişmelere ilgi duyanlara gerekli bilgi, vizyon ve dokümantasyon yardımında bulunmak.

Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlamak.

İslam Ülkeleri konusunda bir bilgi ve belge merkezi oluşturmak; yayınları takip ederek bu ülkelerdeki en güncel gelişmeler konusunda kaynak temininde bulunmak.

Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde İslam ülkelerinde gözlemlenen gelişmeleri inceleyen yorumları enstitünün sitesinde yayınlamak; uzmanlarınca hazırlanan raporları, inceleme ve araştırma eserlerini yayınlamak.

 

stop smoking aids