METODOLOJİ

Yazdır
Dört gün sürecek İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi?nde toplam 16 oturum gerçekleştirilecektir. Her gün ikisi sabah, ikisi de öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum yapılacaktır. Oturumların her birisinde dört tebliğ sunulacak ve her bir tebliğciye toplam 20 dakika tutan bir süre verilecektir. Her oturumun ardından dinleyiciler de dahil karşılıklı soru-cevap kısmına geçilecek ve bu süre de 30 dakikayı geçmeyecektir. Konferansın başlayacağı 16 Ekim 2007 tarihinde sabah oturumu açılış konuşmalarına tahsis edilecektir. Öğleden sonraki iki oturumda Ortadoğu bölgesi ülkelerinden gelen katılımcılar 15 dakika içinde ülkelerindeki eğitim hakkında genel bilgi verecekler. Kongrenin ikinci günü yapılacak dört oturumda ise Orta Asya ve Hint-Malay bölgesinden gelecek tebliğciler takdimlerini yapacaklardır. Konferansın üçüncü gününde yapılacak dördüncü oturumda ise Afrika ülkelerinden gelecek tebliğciler takdimlerini yapacaklar ve İslam Konferansı Teşkilatı?na üye ülkeler dışında dünyanın farklı bölgelerindeki Müslüman azınlıklarının eğitimleri ele alınacaktır. Son gün ise İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi?nin değerlendirilmesi yapılacak ve İstanbul?un tarihi ve turistik yerlerinin gezi düzenlenecektir.