AMAÇ

Yazdır
Kongre, İslam ülkelerinin mesleki eğitim sistemleri ile ilgili olarak

 

 

konularında tespitlerde bulunup çözüm önerileri geliştirmektir.