payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

I.İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi

1 SUNUŞ
2 KONU
3 AMAÇ ve HEDEFLER
4 GEREKÇELER
5 HEDEF KİTLE
6 PROJEDE YARARLANILMASI DÜŞÜNÜLEN AKADEMİSYENLER
7 METODOLOJİ