payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

E-mail Print
There are no translations available.

2. İKT ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU
?Kamu Diplomasisi?
( 30 - 31 Mart 2011, Türkiye )

 

İKT üyesi ülkelerin bölgelerinde ve küresel alanda etkin birer uluslararası aktör olabilmeleri için, kamu diplomasisi araçlarını kullanarak amaçlarına daha sağlıklı şekilde ulaşacağına inanmaktayız. Forum bu amaç için gerekli bilimsel çalışmaların önünü açacak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum örgütlerinin bu amaca yönelik ortak projeler geliştirebilmeleri için zemin hazırlayacaktır.

Forum?a İKT üyesi ülkelerden düşünce kuruluşu başkanlarının, kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticilerin, medya ensuplarının, Toplantı konuları ile ilgili uzmanlar ve akademisyenlerin katılımı öngörülmektedir.

Forum çerçevesinde ?Kamu Diplomasisi: Teorik ve Kavramsal Çerçeve?, ?Kamu Diplomasisinin Aktörleri?, ?Güvenlik ve Kamu Diplomasisi?, ?Eğitim, Kültürel Etkinlikler ve Kamu Diplomasisi?, ?Dış Politika ve Kamu Diplomasisi?, ?Ekonomik ve Kültürel Faaliyetler ve Kamu Diplomasisi? konuları tartışılacaktır.

 


2ND THINK TANKS FORUM OF THE OIC COUNTRIES
?Public Diplomacy?
( 30 - 31 March 2011, Turkey )

OIC countries will achieve its objectives by appealing to the instruments of public diplomacy in a more healthy way as states which plan firstly to become efficient powers within their regions and later global power centers among the poles. The forum will pave the way for the necessary scientific studies in order to implement common projects with public bodies and NGOs to fulfill the purpose. Besides, the forum would substantiate international activities.

Chairmen of the think tanks from OIC countries, senior bureaucrats from public Institutions, media members, mpecialists and academicians who are connected with the meeting?s subjects are expected to participate in the Forum.

The concept of ?Public Diplomacy? will be discussed under the following subtitles: ?Public Diplomacy: Theoretical and Conceptual Framework?, ?The Actors in Public Diplomacy?, ?Security and Public Diplomacy?, ?Education, Cultural Activities and Public Diplomacy?, ?Foreign Policy and Public Diplomacy?, Economic Activities and Public Diplomacy?.

 

 

Tarih / Date
30 - 31 Mart 2011
30 - 31 March  2011


Yer / Place
İrtibat - LCV / Contact
Çağla KURNAZ + 90 212 635 61 51


İZLEYİCİ FORMU / AUDIENCE FORM
Tıklayınız. / Click to join.


FORUM BASIN BÜLTENİ (TR)
Tıklayınız. / Click to read.
Forum Press Bulletin (ENG)


FORUM PROGRAMI
Tıklayınız. / Click to read.
Forum Programme


FORUM DAVETİYESİ
Tıklayınız. / Click on the read.
Forum Invitation


FORUM AFİŞİ
TIKLAYINIZ. / Click to read.
FORUM Poster


FORUM HABERİ
TIKLAYINIZ. / Click to read.
Forum News


FORUM SONUÇ BİLDİRGESİ
TIKLAYINIZ. / Click to read.

Final Declaration