payday loansPayday Loans

 

Misyon

e-Posta Yazdır PDF

İslam dünyasındaki toplumların müreffeh, eğitimli ve birbirine tahammül eden birer toplum haline gelmesi, Medeniyet perspektifinde islam dinini gerçek manada anlamış, özümsemiş, demokratikleşmiş, insan haklarına saygılı, kendini iyi ifade edebilen, cehaletten, yoksulluktan ve iç çekişmelerden kurtulmuş; dünya barışına, dünya bilimine, dünya üretimine katkı sağlayan bir İslam dünyası hayali içerisinde bulunması gerekmektedir.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü, İslam ülkeleri arasındaki sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve İslam dünyasında kendini derinden hissettiren yoksulluk,ayrımcılık ve aşırılıkçılık gibi sorunların çözümüne ve dünya barışına katkı sağlayacak, Türkiye?nin tarihi ve kültürel birikimlerinden ve sahip olduğu potansiyelden bu noktada yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı kendine misyon edinmiştir.

 

 

2. İKT ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

İSLAM ÜLKELERİ  DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU