payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

Enstitü

e-Posta Yazdır PDF

İslam Ülkeleri Enstitüsü, İslam ülkeleri konusunda uzman akademisyenlerin, araştırmacıların ve strateji uzmanlarının oluşturduğu bir inceleme ve araştırma birimi olarak, Türkiye'de bir sivil toplum örgütü tarafından bu konuda açılmış ilk ve tek kurumdur.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (TASAM) 2004 yılı Kasım ayında oluşturduğu Kafkaslar-Orta Asya-Orta Doğu Çalışma Grubu, 01 Nisan 2007 tarihinden itibaren İslam ülkeleri ile ilgili çalışmalarını İslam Ülkeleri Enstitüsü adı altında devam ettirmeye başlamıştır.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü'nün kuruluşunun tamamlanmasıyla birlikte İslam ülkeleri ile ilgili faaliyetlerin yoğunlaştırılması planlanmıştır. Bu çerçevede, 2007 Ekim ayında İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi ile başlatılan faaliyetlerin eğitim başta olmak üzere İslam ülkelerinin diğer sorunlarını da kuşatacak şekilde ele alındığı inceleme ve araştırmalara ağırlık verilmesi biçiminde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. İslam ülkeleri ile ilgili bilimsel faaliyetlerin bu enstitünün faaliyete geçmesiyle birlikte, yurt içinde olduğu kadar uluslararası alanda da benzer çalışmalar yapan kişilerle ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarını geliştirmesi amaçlanmaktadır.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü teşkilatında direktör bir direktör yardımcısı ve araştırmacılar bulunmaktadır. Enstitü direktörü aynı zamanda proje yöneticisidir. Araştırmacılar doktorasını bitirenlerden, uzmanlar halen doktorasına devam edenlerden, uzman yardımcıları ise yüksek lisans çalışmalarına devam edenlerle lisans eğitimini tamamlamış olanlardan alınmaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelerden uzman ve bilim adamları da bölge veya ülke bazında enstitü faaliyetlerinde görev alacaktır.

 

2. İKT ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

İSLAM ÜLKELERİ  DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU