payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

Alanlar

e-Posta Yazdır PDF

Araştırmalar

  • Teorik ve Stratejik Araştırmalar
  • Sektörel Araştırmalar
  • Kurumsal ve Örgütsel Araştırmalar

İncelemeler

  • Siyasî, İktisadî ve Sosyo-Kültürel İncelemeler
  • Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Enerji ve Su İncelemeleri

Alan İncelemeleri

İslam dünyası kendi içinde coğrafî, tarihî ve sosyokültürel birikimi bakımından bölgesel olarak farklılıklar göstermektedir.

Bu farklılık Türkiye?nin bu ülkelerle tarihî ve kültürel bağları göz önünde bulundurularak öncelikli olarak üç kısımda ele alınacaktır.

  1. İslam ülkelerinin küresel siyasi, kültürel ve ekonomik ortamdaki konumları
  2. İslam ülkeleri arasındaki sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumu ve işbirliği imkânları

Ayrıca bugün dünyanın geldiği noktada İslam ülkeleri üzerinde inceleme ve araştırmalar yapılırken jeopolitik olarak bir ayrışma yapılmaktadır ki bu da özellikle dikkate alınacaktır.

 

 

2. İKT ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

İSLAM ÜLKELERİ  DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU