payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

GEREKÇELER

e-Posta Yazdır PDF

? İslam ülkelerinin birbirlerini yakından tanımaları için mevcut eğitim kurumları arasında gerekli işbirliğinin sağlanması,

? Türkiyenin eğitim alanında elde ettiği kazanımların diğer İslam ülkeleri ile paylaşılması.

? Doğru ve faydalı bilgilerin elde edilmesi için doğuda ve batıda iyi eğitim veren kurumlarla iletişim kurulması,

? Müslüman ülkelerdeki eğitim kurumları arasındaki kopukluğun giderilmesi,

? Müslümanların dünyada yaşanan değişimleri anında kavramaları için ortak fikir platformları oluşturulması, bunun için de eğitimli ve alanlarında uzmanlaşmış kimselerin belli aralıklarla buluşturulması,

? İslam ülkelerinde en yaygın eğitim kurumları Kur?ân Kurslarıdır. Eğitime bir başlangıç olan bu geleneksel kurumların mutlaka modern eğitimle bütünleşecek şekilde zenginleştirilmesi,

? Müslüman ülkeler arasında eğitim konusunda mutlaka ortak eğitim siyaseti ve felsefesinin belirlenmesi,

? Müslüman ülkeler arasında kurulacak eğitim ağı diğer alanlarda da ortak yaklaşımların temelini oluşturmalı,

? Aynı inanç sahipleri arasında eğitim alanında müşterek çalışmalar yapılması, sadece Müslümanlara mahsus bir uygulama değildir. Zira günümüzde Katoliklerin en büyük ilgi alanını eğitim oluşturmaktadır. Toplam 200 bin anaokulu, ilk ve ortaokul, normal lise, ziraat ve meslek okulu yanında 950 üniversite ile Katolikler, devasa bir ağa sahiptir. Bu eğitim kurumları arasında iki etkileşim ağı kurulmuştur. Bunlardan birincisi merkezi Brüksel?de bulunan Uluslararası Katolik Eğitim Ofisi olup üniversite öncesi eğitim faaliyetlerinin tamamını yönlendirmekte, ikincisi ise Katolik üniversiteler arasında merkezi Paris?te bulunan bir federasyon teşkil edilerek aynı çatı altında müşterek kararlar alınmasını sağlamaktadır. İslam ülkeleri arasında da benzeri oluşumlar için bu eğitim toplantısı ilk girişimlere temel olacaktır.