payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

AMAÇ ve HEDEFLER

e-Posta Yazdır PDF

Her şeyden önce bu ülkelerdeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili bir tespit çalışması yapmak ana hedeftir. Bu itibarla aşağıdaki amaçlar gözetilmiştir:

? Müslüman ülkelerdeki eğitim sistemlerini, dinleriyle çatışmadan modern eğitim ile uyumlu hale getirmek,

? Müslüman toplumların örf ve adetlerini göz ardı etmeden aralarında bir ahenk ortamının muhafazasına çalışmak,

? Genel eğitimi toplumların her ferdine ulaşacak şekilde yayarak sınırlı sayıdaki üstün zekalı çocukların ortaya çıkarılmasını mümkün mertebe sağlamak,

? Bütün Müslüman toplumlardaki okuma yazma oranlarının son durumunu ortaya çıkarmak, bu vesile ile geç de olsa bir okuma yazma seferberliği ilan etmek,

? Eğitimde cinsiyet ayrılığına son vermek için gerekli girişimlere katkıda bulunmak,

? Bu ülkelerin kalkınmalarının bütün fertlerinin iyi eğitilmesine bağlı olduğu bilincini yerleştirmek.