payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

METODOLOJİ

e-Posta Yazdır PDF

Üç gün sürecek İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi'nde toplam 12 oturum gerçekleştirilecektir. Her gün ikisi sabah, ikisi de öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum yapılacaktır. Oturumların her birisinde dört tebliğ sunulacak ve her bir tebliğciye toplam 20 dakika tutan bir süre verilecektir. Her oturumun ardından dinleyiciler de dâhil karşılıklı soru-cevap kısmına geçilecek ve bu süre de 30 dakikayı geçmeyecektir. Kongrenin açılış konuşmaları ile birlikte ?İslam Ülkelerinde Mesleki Eğitimin Genel Durumu? başlıklı oturma tahsis edilecektir. Öğleden sonraki iki oturumda İslam ülkelerinde mesleki ve teknik eğitim ile istihdam politikaları batılı ülkeler ile mukayeseli olarak ele alınacaktır.

 

Kongrenin ikinci günü yapılacak dört oturumda ise sabah oturumlarında İslam ülkelerinde mesleki eğitim kurumları ile iş çevreleri arasındaki işbirliği imkanları, çıraklık eğitimi ve iş güvenliği konuları, öğleden sonraki oturumlarda da İslam ülkelerinde mesleki eğitim sertifikasyon denkliği ve mesleki eğitim reformları konuları ele alınacak, gün sonunda İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi'nin genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Son gün ise, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlenecektir. Kongrede Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca simültane tercüme yapılacaktır.