payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

GEREKÇELER

e-Posta Yazdır PDF

-    İslam ülkelerinin birbirlerini yakından tanımaları için mevcut mesleki eğitim kurumları arasında gerekli işbirliğinin sağlanması

-    Türkiye?nin mesleki eğitim alanında elde ettiği kazanımların diğer İslam ülkeleri ile paylaşılması

-    Doğru ve faydalı bilgilerin elde edilmesi için doğuda ve batıda iyi mesleki eğitim veren kurumlarla iletişim kurulması

-    İslam Ülkelerindeki mesleki eğitim kurumları arasındaki kopukluğun giderilmesi

-    İslam dünyasının, dünyada yaşanan değişimleri anında kavramaları için ortak fikir platformları oluşturulması, bunun için de eğitimli ve alanlarında uzmanlaşmış kimselerin belli aralıklarla buluşturulması

-    İslam Ülkeleri arasında Meslek standartları tespit edilmesi, bu standartlara uygun sınav ve sertifikasyon sistemi kurulması ve Meslek Standartları Kurumu oluşturulması.

-    İslam Ülkelerinde Meslekî ve teknik eğitim arzının, istihdamın yapısında meydana gelen değişime uyum sağlayacak esnek bir yapıya kavuşturulması.

-    İslam Ülkelerinde Mesleki eğitim konusunda araştırma geliştirme merkezlerinin kurulması çalışmaları

-    İslam ülkeleri arasında, eğitim konusunda mutlaka ortak eğitim siyaseti ve felsefesinin belirlenmesi

-    İslam Ülkeleri arasında kurulacak eğitim ağı ile diğer alanlarda da ortak yaklaşımların temelinin oluşturulması