payday loansPayday Loans
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

 

AMAÇ

e-Posta Yazdır PDF
Kongre, İslam ülkelerinin mesleki eğitim sistemleri ile ilgili olarak

 

 • Ulusal Mesleki Yeterlilik sistemi
 • Mesleki eğitimde finansal sorunların ve muhtemel kaynakların tespiti
 • Mesleki eğitim ve iş gücü (istihdam) ihtiyaç planlaması
 • Mesleki eğitimin toplumda tanınması
 • Mesleki eğitim okul türleri
 • Mesleki eğitime öğrenci yöneltme etkinlikleri ve süreçleri
 • Mesleki eğitime kabul Kriterleri
 • Mesleki eğitim-öğretim programları ve içeriği
 • Mesleki eğitimde değerlendirme, ilerleme ve yeterlilikler
 • Mesleki eğitimde öğretmen ve öğretim görevlileri yeterlilikleri
 • Mesleki eğitim kurumları ve sanayi sektörü işbirlikleri
 • Mesleki eğitim ve iş güvenliği
 • Çıraklık eğitimi
 • Sosyal güvenlik sistemlerinde mesleki eğitimin yeri ve önemi
 • Mesleki eğitimde diplomaların denklik işlemlerinin sağlanması girişimleri
 • Mesleki eğitimle ilgili devam eden reformlar ve tartışma konuları
 • Ulusal meslek standartları ve yeterlilikler, sınav, sertifikasyon ve akreditasyon
 • Mesleki eğitimden mezun olan öğrencilerin takibi

 

konularında tespitlerde bulunup çözüm önerileri geliştirmektir.